Horna a klavír v zámecké obrazárně

Bude přímo symbolické, že historické prostory rozezní v sobotu 4. září vedle klavíru
také lesní roh, nástroj, který tu téměř zdomácněl díky více než padesátileté tradici mezinárodního
setkání sokolníků a který také připomene loveckou vášeň původních majitelů.

 

Interpreti
Své nesporné umění ve hře na lesní roh dokáže vítězka mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro,
členka České filharmonie a v neposlední řadě zdatná cukrářka Kateřina Javůrková.
Za doprovodu vynikajícího skladatele a klavíristy Adama Skoumala přednese jak klasický repertoár,
tak i soudobou tvorbu. Adam Skoumal je totiž nejen fenomenálním pianistou, ale také často
uváděným a úspěšným skladatelem.

 

Program
Ludwig van Beethoven: Sonáta F dur pro lesní roh a klavír op. 17
I. Allegro moderato, II. Poco adagio, III. Rondo - allegro moderato
J. S. Bach / Samuil Feinberg: Largo BWV 529 v úpravě pro klavír
Adam Skoumal (1969): Shebiana pro lesní roh a klavír (2018)
Josef Suk: Jaro op. 22a pro klavír
I. Jaro, II. Zephyr, III. V očekávání, IV. bez tempového označení, V. V roztoužení
Paul Dukas: Villanelle pro lesní roh a klavír

 

Upozornění
Tento koncert je přednostně určen pro držitele abonentek roku 2020.