Koncert mladých talentů

Interpreti
Talentovaný houslista Martin Zdvihal se učil hře na housle u své babičky Miloslavy Zdvihalové na
Základní umělecké škole Pardubice v Havlíčkově ulici. Obdržel několik cen na interpretačních
soutěžích - 2. cena v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol (2014, 2017 a v komorní hře
i 2019), 3. cena v soutěži The Golden Keys. S úspěchem vystoupil mimo jiné na koncertě ZUŠ Open
v Neratově. Nyní je studentem druhého ročníku pardubické konzervatoře ve třídě Ivy Kramperové.

 

Adam Suk se varhanám začal věnovat na ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích a nyní je studentem prvního
ročníku Konzervatoře Pardubice. V roce 2018 obdržel zvláštní cenu poroty na soutěži PRO BOHEMIA v
Ostravě a v roce 2019 zvítězil na mezinárodní varhanní soutěži v Armaghu v Severním Irsku, v květnu
letošního roku zvítězil v online varhanní soutěži Organum Regium.
Účastnil se již řady kurzů, vystoupil i na několika festivalech, natáčel společně se studenty pražské
HAMU. V tomto roce se představí mimo jiné v rámci koncertu Českého spolku pro komorní hudbu při
České filharmonii.


Program
Johann Gottfried Walther: Concerto h moll
Johann Sebastian Bach: Sonata g moll BWV 1001 pro housle solo (IV. Presto)
Johann Sebastian Bach: Trio super Nun komm' der Heiden Heiland BWV 660
Johann Sebastian Bach: Partita E dur BWV 1006 pro housle solo (I. Preludium)
Georg Böhm: Partita in g
Petr Eben: Sladké okovy lásky (Labyrint světa a ráj srdce)
Jan Jiří Benda: Grave pro housle a varhany
Max Reger: Toccata d moll
Léon Boëllmann: Modlitba a Toccata z Gotické suity op. 25
Jules Massenet: Meditace z opery Thaïs pro housle a varhany

 

Vstupenky
Vstupenky na koncert lze zakoupit v celostátní prodejní síti Ticketportal nebo on-line na
www.ticketportal.cz.