Lesk trubky, sopránu a historických varhan

Prolog Festivalu F. L. Věka 2022 se uskuteční v sobotu 6. srpna v 17 hodin v kostele sv. Máří
Magdalény v Deštném v Orlických horách. Koncert nazvaný Lesk trubky sopránu a historických
varhan tak poprvé prolne oblíbenou hudební přehlídku se Svátky skla – Tavení skla dřevem.

 

Prolog festivalu
Propojení dvou projektů, které patří mezi nejvýznamnější kulturní akce Královéhradeckého kraje, tak
nabídne nevšední zážitek z umění českých sklářů, velmi starého řemesla s bohatou historií v Orlických horách, a špičkových umělců z oblasti hudby, kteří stejně jako skláři skvěle reprezentují naši zem ve světě. Prestiž Festivalu F. L. Věka i Svátků skla – Tavení skla dřevem dokládá trvalá záštita Rady Královéhradeckého kraje na období 2022-2025.


Interpreti
Posluchačům se představí sopranistka Marie Fajtová, sólistka Opery Národního divadla v Praze,
trumpetista Marek Zvolánek, člen uskupení deseti nejlepších trumpetistů světa Ten of the Best a
varhaník Petr Čech, nositel mnoha cen z mezinárodních soutěží a současný ředitel Pražské
konzervatoře.


Program
Koncert zahájí známá skladba Fanfares, která je oblíbenou hudební volbou pro mnoho svatebčanů a
pochází z pera jednoho z předních představitelů barokní hudby ve Francii Jeana-Josepha Moureta.
Dále zazní skladby barokních mistrů J. S. Bacha nebo Vivaldiho, chybět nebudou díla P. J.
Vejvanovského, Josepha Haydna a dalších. Bohatý program uzavře árie Let the brigt Seraphim
z oratoria Samson od Georga Friedricha Händela.


Vstupenky
Vstupenky jsou k dispozici v celostátní prodejní síti Ticketportal nebo on-line na www.ticketportal.cz.
Pro usnadnění lze najít odkaz k nákupu on-line také na www.mhf-vek.cz v záložce Program.
Zakoupit je bude možné i přímo na místě.