Struny cembala a houslí v období baroka

O programu
Během koncertu nazvaného Struny cembala a houslí v období baroka si posluchači budou moci
vychutnat skladby Johanna Sebastiana Bacha, J. N. P. Royera, J. C. F. Fischera, Giovanniho Paisiella a
Arcangella Corelliho.


O interpretech
Iva Kramperová, absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou a komorní
hráčkou. Hru na housle studovala na pardubické konzervatoři a pražské AMU. Obdržela řadu
soutěžních ocenění, stala se stipendistkou firmy Yamaha a laureátkou Mezinárodní soutěže Leoše
Janáčka. Je sólistkou a koncertním mistrem komorního souboru Barocco sempre giovane,
spolupracuje s řadou orchestrů a je profesorkou houslové hry na Konzervatoři Pardubice.

 

Martin Hroch vystudoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Vandy Jandové (klavír) a
Ivony Křivánkové (cembalo). Ve studiích pokračoval na Hudební fakultě JAMU v Brně, kde absolvoval
v oborech klavír ve třídě Aleny Vlasákové a Jana Jiraského a cembalo u Barbary Maria Willi. Dnes je
úspěšným sólistou a komorním hráčem, působí jako vedoucí katedry na JAMU v Brně.

 

Koncert začíná v 17 hodin.