Svatováclavský koncert se světovou premiérou skladby

Festival F. L. Věka pokračuje v Den české státnosti, tedy ve středu 28. září. V kostele sv. Václava v Dobrušce se uskuteční sváteční koncert, který vyvrcholí světovou premiérou skladby Indiho Stivína nazvanou Svatý Václave.

 

Jedná se o kancion pro kontrabas a orchestr, který premiérově a velice symbolicky zazní v den státního svátku, spojeného se svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu.

 

Autorem skladby je kontrabasista, dirigent a skladatel Indi Stivín, který se narodil v roce 2001. Základy hry na kontrabas získal u Dalibora Tkadlčíka, prvního kontrabasisty Státní opery Praha. Po studiu na Pražské konzervatoři (obor housle) u prof. Jaroslava Foltýna, pokračoval na pražské AMU (obor kontrabas) ve třídě prof. Jiřího Hudce. Indi Stivín je laureátem Mezinárodní instrumentální soutěže Markneukirchen (Německo) a soutěže Anton Rubinstein Competition (Německo) a také držitelem Viktor Dijon de Monteton Award (Švýcarsko). Už v 16 letech jako první kontrabasista vystoupil se svým sólovým recitálem na MHF Pražské jaro. V letech 2019-2021 byl členem Giuseppe Sinopoli Akademie saské Staatskapelle Dresden. Indi Stivín obdržel Výroční cenu OSA pro nejúspěšnějšího českého hudebního skladatele do 30ti let.

 

Spolu s Indi Stivínem vystoupí Collegium Stivinum, nové hudební těleso, které v roce 2019 sám založil. Tento soubor se původně specializoval na interpretaci skladeb pro sólový kontrabas a orchestr. V současné době se však věnuje i repertoáru čistě orchestrálnímu či koncertům pro jiné sólové nástroje. V letošním roce například vystoupil na festivalu OPERA 2022 v Praze. Členové Collegia jsou laureáti mnoha významných interpretačních soutěží a pod vedením Indiho Stivína tvoří orchestr unikátní celek přibližující vážnou hudbu širokému publiku.

 

Vstupenky lze zakoupit v informačním centru v Dobrušce, dále jsou k dispozici v celostátní prodejní síti Ticketportal nebo on-line na www.ticketportal.cz. V prodeji budou také přímo v místě koncertu.