Účast na koncertu - pravidla a doporučení

Prosíme naše příznivce, majitele abonentek, vstupenek i hosty, o dodržování aktuálních nařízení.    

 

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

  • - doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • - doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • - absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • - doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • - aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí  uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

 

Přijďte, prosíme, na koncert s dostatečným časovým předstihem.