Cena Festivalu F. L. Věka

Posláním projektu je ocenění osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o kulturu regionu. Cena Festivalu F. L. Věka může být udělena i významným osobnostem ze světa kultury, které pocházejí z východočeského regionu. Ocenění je udělováno každý rok na některém z koncertů festivalu, o udělení rozhoduje festivalový výbor, nominace může zasílat i široká veřejnost.

Cena Festivalu F. L. Věka 2011

Luboš Sluka (*1928 v Opočně) je významný český skladatel. Absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění, působil také v několika prestižních funkcích – byl dramaturgem Československé televize, šéfredaktorem Pantonu nebo předsedou Asociace hudebních umělců a vědců. Od roku 1994 je členem Pondělníků. Aktivně se podílí se na kulturním životě Opočna i regionu, pro první ročník festivalu F. L. Věka napsal novou skladbu na téma jedné z největších dochovaných skladeb Františka Vladislava Heka, kterou je Missa Pastoralis. Luboš Sluka převzal ocenění 23. října 2011 z rukou senátora Parlamentu ČR JUDr. Miroslava Antla.

Cena Festivalu F. L. Věka 2012

Doc. Václav Rabas (*1933), varhanní virtuóz, zakládající ředitel Konzervatoře Pardubice a profesor Hudební fakulty AMU v Praze, se významným způsobem zasloužil o kulturu a školství ve východních Čechách. Stál u zrodu Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové i Konzervatoře v Pardubicích, na kterou přivedl celou řadu špičkových pedagogů, kteří měli v té době zákaz činnosti. Za jeho řízení se pardubická konzervatoř zařadila mezi špičkové umělecké školy a mnozí její absolventi jsou dnes na špici ve svém oboru. Jako vítěz první Mezinárodní varhanní soutěže Pražské jaro pravidelně účinkoval s Českou filharmonií i na zahraničních hudebních festivalech, kde mimo jiné interpretoval skladby českých autorů od baroka (F. X. Brixi, B. M. Černohorský) až po soudobou hudbu (K. Slavický, M. Kabeláč, O. Mácha, L. Fišer, P. Eben, L. Sluka a další) často i přes zákaz jejich uvádění. Václavu Rabasovi předala ocenění senátorka Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská v neděli 30. září 2012 na zahajovacím koncertě festivalu.

Cena Festivalu F. L. Věka 2013

Ivo Kašpar, předseda Kruhu přátel hudby Opočenská beseda, se zasloužil o znovuoživení tradice koncertů a dalších kulturních akcí v Opočně. V rámci cyklu Opočno hudební uvedl od roku 1992 stovky koncertů špičkových umělců i mladých talentovaných interpretů. Pod jeho vedením Opočenská beseda navázala na činnost Občanské besedy, která byla založena roku 1863, tedy před 150 lety.

Cena Festivalu F. L. Věka 2013 za neobyčejný přínos regionu v oblasti kultury byla předána v rámci zahajovacího koncertu festivalu v neděli 29. září 2013 v kostele sv. Václava v Dobrušce.

Cena Festivalu F. L. Věka 2014

Vlastimil Železník (* 16. 12. 1930 v Dobrušce) je významný dobrušský rodák, trumpetista, pedagog a skladatel. Absolvoval slepeckou Konzervatoř Jana Deyla, účinkoval i se Symfonickým orchestrem AUS Víta Nejedlého, který řídil Jiří Bělohlávek. Pedagogicky působil v Lidové škole umění v Dobrušce, jeho skladby vydal tiskem Svaz hudebníků v Praze, ve slepeckém písmu vyšly jeho fanfáry pro čtyři trubky. Účinkoval na stovkách koncertů včetně turné po Švédsku. Založil Dobrušské žesťové sdružení a ve svém archivu nashromáždil spoustu cenných materiálů. Vychoval přes 130 žáků, z toho 100 hráčů na trubku a lesní roh.

Cena Festivalu F. L. Věka 2015

Jaroslav Šaroun (*22. 7. 1943), dobrušský rodák, který se významným způsobem zasloužil o kulturu v regionu, studoval mimo jiné u uznávaného Miloslava Kabeláče, absolvoval Hudební fakultu AMU a v roce 1999 byl tamtéž jmenován vysokoškolským profesorem. Spolupracoval s mnoha orchestry, zejména Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. V roce 1976 ho Václav Neumann přivedl do České filharmonie, kde se po roce 1990 stal jako hráč klávesových nástrojů řádným členem a působil zde neuvěřitelných třicet šest sezón. Pracoval s mnoha vynikajícími dirigenty, mezi nimiž nechyběli například Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Eliahu Inbal, Manfred Honneck, Christoph Eschenbach a další. Ve světě je klavírista znám především jako korepetitor významných pěvců, za všechny jmenujme mezzosopranistku Dagmar Peckovou, kterou doprovázel i na koncertě v rámci MHF F. L. Věka 2013. V rodné Dobrušce v nedávné době podporoval zmapování tvorby dalšího významného rodáka, skladatele Radima Drejsla a následně účinkoval na koncertech připomínajících jeho osud.

Jaroslav Šaroun převzal Cenu Festivalu F. L. Věka v rámci koncertu, který se uskutečnil 18. října 2015 v Husově sboru v Dobrušce. Symbolicky se tak vrátil do míst, kam jako dítě chodil cvičit na varhany během svých prázdninových pobytů u prarodičů v době, kdy už žil mimo své rodné město.

Cena Festivalu F. L. Věka 2016

Varhaník Václav Uhlíř (nar. 1954) absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze u prof. Milana Šlechty. Dnes je pedagogem na Konzervatoři v Pardubicích, dále varhaníkem a sbormistrem na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové a diecézním organologem na biskupství v Hradci Králové. Kromě svých koncertních a pedagogických aktivit se dlouhá léta věnoval dokumentaci a propagaci varhan nejen v regionu východních Čech. Dokladem je obsáhlá a reprezentativní publikace s názvem Varhany královéhradecké diecéze, z které může již téměř deset let čerpat nejen odborná veřejnost. Tato kniha je často citována v diplomových pracích a stala se významným a respektovaným zdrojem informací pro milovníky varhan a památek v celé České republice.

Cenu Festivalu F. L. Věka převzal dne 14. října 2016 z rukou mecenášky festivalu Zdeňky Seidelové v rámci koncertu v Husově sboru v Dobrušce, na kterém zněly varhany z roku 1904, k jejichž záchraně dal impuls právě festival F. L. Věka.

Cena Festivalu F. L. Věka 2017

Ing. Jindřich Bradna (*1932), předseda Komorní hudby Náchod, je od roku 1959 členem Komorní hudby Náchod, jejímž byl dlouholetým a aktivním předsedou. Uspořádal koncerty s řadou vynikajících hudebníků a souborů. Přestože v jiných městech kluby přátel komorní hudby často zanikaly, v Náchodě i díky Ing. Bradnovi vzkvétal. Mimo pořádání cyklů komorních koncertů se podílel na vzniku několika odborných publikací a byl také kurátorem výstavy mapující 90 let skautingu v Náchodě.

Ing. Jindřichu Bradnovi předali Cenu Festivalu F. L. Věka vicepremiér Pavel Bělobrádek a starosta Náchoda a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Jan Birke před zahajovacím koncertem VII. ročníku dne 3. září 2017 v kostele sv. Václava v Dobrušce.

Cena Festivalu F. L. Věka 2018

Pavel Kováříček, velký kulturní a hudební patriot. Úctyhodných třicet pět let (1981–2017) stál jako ředitel v čele ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Díky jeho iniciativě byla zakoupena také mimořádně kvalitní kopie dvoumanuálového historického cembala z dílny Františka Vyhnálka. Pavel Kováříček převzal cenu festivalu v neděli 16. září 2018 v kostele sv. Václava v Dobrušce před slavnostním zahajovacím koncertem osmého ročníku, na němž vystoupila Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Markem Štilcem a chlapecký sbor Boni Pueri.

Cenu předávali Petr Lžíčař, starosta Dobrušky a poslanec PSP Pavel Bělobrádek.

Cena Festivalu F. L. Věka 2019

Cena Festivalu F. L. Věka byla poprvé udělena dvojici osobností

Irena a Jaroslav Rybáčkovi více než 20 let učí na ZUŠ B. Smetany v Novém Městě nad Metují hře na housle, violu, violoncello, komorní a orchestrální hru. V hudební škole také vedou smyčcový orchestr Archi con Brio, který získal 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ a Mimořádné ocenění České filharmonie. Od roku 1998 jsou hybnou silou Novoměstského orchestru, který se v roce 2011 přejmenoval na Novoměstskou filharmonii, v níž působí jako manažeři, dramaturgové, umělecká vedoucí a dirigent. Nofi patří mezi špičková amatérská tělesa svého druhu. V posledních letech se orchestr úspěšně zúčastnil několika prestižních zahraničních soutěžních přehlídek i festivalů, na kterých získal řadu prvních cen, včetně titulů absolutních laureátů soutěží a podnikl koncertní turné po Itálii, Belgii, Španělsku, Lotyšsku, Chorvatsku, Slovensku, Rakousku, Maďarsku a Francii. Orchestr nahrál také dvě CD – Tance a Filmové melodie. Mimo to spolupracuje s významnými sólisty, např. na jaře 2019 doprovázela Nofi proslulého klavírního virtuosa Lukáše Vondráčka. Vice na www.nofi.cz

Cenu festivalu předávali náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a starosta Dobrušky Petr Lžíčař. Stalo se tak během slavnostního zahájení IX. ročníku Festivalu F. L. Věka, které se uskutečnilo v neděli 15. září v kostele sv. Václava v Dobrušce.

 

Cena Festivalu F. L. Věka 2020

Alfred Strejček, český moderátor a recitátor, absolvent herectví na brněnské JAMU, jehož  nezaměnitelný hlas provází řadu televizních dokumentů a rozhlasových pořadů. Významná je i jeho autorská tvorba.

Pro Dobrušku připravil již několik vystoupení. Krom poutavých pořadů o Karlu IV., J. A. Komenském a dalších to byly premiéry pořadů z nadčasových textů dobrušského rodáka Františka Vladislava Heka. Předloha literárního a filmového F. L. Věka tak získala další a pro současného posluchače velmi přístupný rozměr.

Udělení Ceny festivalu za přínos regionu v oblasti kultury za tento počin je více než na místě. Vedle náročné přípravy, včetně vyhledání textů, se Alfred Strejček ujal i samotné interpretace. Prozatím poslední pořad za doprovodu violoncellisty Petra Nouzovského zazněl na Festivalu F. L. Věka v roce 2017.

Věříme, že se dočkáme pokračování!

Cenu festivalu předal během svátečního "svatováclavského" konceru v neděli 27. září v kostele sv. Václava v Dobrušce rektor Univerzity KarlovyTomáš Zima a v zastoupení ji převzal violoncellista Petr Nouzovský. 

 

Cena Festivalu F. L.Věka 2021

Miloň Čepelka, 

známý herec a spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana je také významný básník, prozaik, textař, zpěvák, scenárista, moderátor, cimrmanolog a mimořádně laskavý a neúnavný člověk. 

Narodil se v Pohoří, studoval gymnázium v Dobrušce a Vysokou školu pedagogickou v Praze. 

Ztvárnil celou řadu divadelních a filmových rolí. Je autorem televizních a rozhlasových her, pohádek, zábavných literárních pořadů, několika básnických sbírek, novel a povídek. Moderuje Knižní hitparádu na Country radiu, pořad Dechovka, to je moje pro ČRo České Budějovice a Region Jihlava, pořad Písničky s Miloněm na Radiu Dechovka.

Pěvecky vystoupil i po boku profesionálních zpěváků na představení operety Proso v podání Českého národního symfonického orchestru. 

Dlouhodobě podporuje kulturní akce a hudební festivaly v regionu, v posledních letech také přehlídku Dobrušská filmová klapka. Spolupracuje s náchodským autorským šansonovým seskupením 6 NaChodníku.

Během letošního festivalu F. L. Věka oslaví 85. narozeniny a Česká televize o něm odvysílá dokumentární film. 

 

Cena Festivalu F. L. Věka 2022

Václav Hudeček,

houslový virtuos je nesporně osobností mezinárodního významu. Již v patnácti letech koncertoval s Royal Philharmonic Orchestra v Londýně, následovalo studium u legendárního Davida Oistracha a obdivuhodná umělecká kariéra.

Kromě světových pódií přijal Václav Hudeček pozvání i záštitu nad Festivalem F. L. Věka a v září 2011 vystoupil v kostele sv. Václava v Dobrušce na vůbec prvním koncertě festivalu. I díky jeho podpoře tak mohl vzniknout dnes již tradiční hudební festival v rodišti F. L. Věka, resp. F. V. Heka.

V neposlední řadě byl Václav Hudeček ochoten opakovaně vystoupit na benefičních koncertech a podpořit záchranu historických varhan nejen v Husově sboru v Dobrušce a v Přepychách. Za to mu patří velké poděkování. 

Je nám proto velkou ctí, že v roce, kdy maestro Hudeček slavil významné životní jubileum, převzal Cenu Festivalu F. L. Věka za přínos regionu v oblasti kultury. 

 

Cena Festivalu F. L. Věka 2023 

Stanislav Kupka

Svou iniciativou a osobním podílem výrazně přispěl k poznání a popularizaci významných hudebních skladatelů pocházejících z Dobrušky, Augustina Šenkýře a Radima Drejsla, jehož památku si letos připomínáme. 

Je také velmi dobrým hudebníkem, jedním ze spoluzakladatelů a současným vedoucím Dobrušského žesťového sdružení, které pravidelně vystupuje při významných kulturních událostech v Dobrušce i okolí.

Jedná se o osobnost opravdu všestrannou. Dlouhá léta vede kroniku domovské obce Mělčany. Zabývá se její historií a jeho zásluhou vyšla publikace k 550. výročí vzniku obce a řada popularizačních článků. V Mělčanech také spoluorganizuje kulturní život, podílí se na záchraně či obnově místních památek. 

Stal se zakládajícím členem Spolku F. L. Věka a pro nás je velkou ctí mít ho v týmu, neboť od počátku patří mezi nejaktivnější a nespolehlivější organizátory Festivalu F. L. Věka.

V neposlední řadě je velice platným členem spolku PROVARHANY, který nejen iniciuje záchranu nástrojů v kraji Podorlicka, ale podílí se i na jejich náročné obnově.