11. 10. v 17.00 - České Meziříčí, kostel sv. Kateřiny

Josef Špaček – housle

Recitál světově uznávaného houslisty a koncertního mistra České filharmonie.