22. 10. v 17.00 - Opočno, Kodymův národní dům

Smetanovo trio

Dvořák a Smetana v komorní hudbě

Program koncertu

Joseph Haydn (1732–1809)

Trio G dur „All´ Ongarese“

I. Andante

II. Poco adagio

III. Rondo all´ Ongarese

Antonín Dvořák (1841–1904)

Trio e moll č. 4 Op. 90, „Dumky“                            

I. Lento maestoso. Allegro, quasi doppiomovimento

II. Vivace non troppo

III. Lento maestoso. Vivace, quasi doppiomovimento

----------přestávka--------                    

Bedřich Smetana (1824–1884)

Klavírní trio g moll op. 15

I. Moderato assai

II. Allegro ma non agitato

III. Presto

 

Koupit vstupenky