Spolek F. L. Věka

Spolek F. L. Věka byl založen v roce 2018. Účelem spolku a jeho hlavní činností je podpora rozvoje kulturního života a vzdělanosti v regionu podhůří Orlických hor v čele s pořadatelstvím hudebního festivalu F. L. Věka. Cílem nového subjektu je posunout úroveň festivalu ještě výš.
Výkonným ředitelem Spolku F. L. Věka se stal Ing. Ladislav Horčička, zakladatel a majitel firmy Servisbal Obaly, která Festival F. L. Věka dlouhodobě podporuje. Uměleckým ředitelem je Pavel Svoboda, varhaník a zakladatel festivalu. Své zastoupení má ve spolku od začátku i město Dobruška, členem je také město Opočno.